:: جلد 7 - سال چهارم- شماره اول - نیمسال اول تحصیلی- پاییز و زمستان ::
جلد 7 - سال چهارم- شماره اول - نیمسال اول تحصیلی- پاییز و زمستان صفحات 34-22 برگشت به فهرست نسخه ها
فرهنگ دانشگاهی و تغییرات آن در ایران
جواد پسندیده* ، غلامعلی احمدی ، احد دهقانزاده
چکیده:   (3455 مشاهده)

چکید ه

اهداف: یکی از پیش شرط های لازم برای تمدن سازی؛ تولید علم است که خود مستلزم وجود ساختارهای فرهنگی،

اجتماعی، هنجاری است. یکی از ابزارهای مهم فرهنگی؛ فرهنگ دانشگاهی است. فرهنگ دانشگاهی چیزی متفاوت

از فرهنگ اجتماعی، سازمانی و ملی است ولی تحت تاثیر این فرهن گها قرار م یگیرد. این پژوهش با هدف مطالعه و

بررسی فرهنگ دانشگاهی در ایران و دلایل تغییرات آن انجام شده است.

روش: در پژوهش حاضر با تکیه بر یافته های مطالعات قبلی در ارتباط با فرهنگ دانشگاهی از طریق روش آمیخته (کمی

شامل توصیفی- پیمایشی و کیفی شامل خود زیسته و اکتشافی) سعی در بررسی فرهنگ دانشگاهی و تغییرات آن در

ایران در طول 15 سال گذشته ( 1379 تا 1394 ) شد. جامعه مورد مطالعه استادان هیات علمی رسمی و مدعو دانشکد ههای

مدیریت، علوم انسانی و فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران شمال، یادگار امام(ره)، تهران مرکزی و دانشگا ه های

تهران و علامه طباطبایی و دانشکده فارابی است. داده ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شد که داده های کمی

با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل گردید.

یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که فرهنگ دانشگاهی در ایران علاوه بر تاثیر پذیری از وضعیت فرهنگی، اقتصادی،

اجتماعی و سیاسی کشور تا حد زیادی از تحولات فرهنگ های مختلف جامعه ایرانی، گسترش بی منطق دانشگاه ها در

ایران برای پاسخ به تزاید تقاضاها و سپس تود هگرایی دانشگاه، اعطای رانت های گوناگون در قالب سهمیه و بورسیه در

تغییرات فرهنگی دانشگاه در ایران تاثیرپذیری داشته است. همچنین در حال حاضر فرهنگ غالب در دانشگاه ایرانی؛

فرهنگ نیپونیک است.

نتیجه گیری: طبق یافت ههای این پژوهش، محیط آموزشی و پژوهشی دانشگاه های مورد مطالعه، محیطی «ترغیب کننده »

و «طالب » یادگیری و آموزش و پژوهش نیست. تقلید بدون آگاهی و نبود سیستم پرسشگر؛ مانع از رشد علمی و انتقال

مهارت به دانشجویان می شود. مطالعه اندک در این نگارش نشان می دهد فرهنگ دانشگاهی در ایران با شیب تندی در

حال تغییر است اما تغییری که نوی دبخش تعالی علمی نیست بلکه علاوه بر این که در برخی مولف هها منزلت علم و انسان

دانشگاهی را خدشه دار نموده مانع از توسعه علمی کشور شده است. شرایط علمی و آکادمیک به ویژه در حوزه علوم

انسانی بحرانی است و این وضعیت موجب کندی تولید علم به ویژه در حوزه علوم انسانی شده است

متن کامل [PDF 455 kb]   (3988 دریافت)    
نوع مطالعه: گزارش مورد | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1395/8/12 | پذیرش: 1395/8/12 | انتشار: 1395/8/12


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 7 - سال چهارم- شماره اول - نیمسال اول تحصیلی- پاییز و زمستان برگشت به فهرست نسخه ها