:: جلد 5 - سال سوم - شماره اول - نیمسال اول تحصیلی- پاییز و زمستان ::
جلد 5 - سال سوم - شماره اول - نیمسال اول تحصیلی- پاییز و زمستان صفحات 9-21 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی مدیریت کلاس معلمان در مدارس به عنوان جزئی از برنامه درسی پنهان و ارتباط آن باعزت نفس دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر آبدانان
نعمت اله ناصرزاده*، سعید شیخی
چکیده:   (906 مشاهده)

چکید ه

هدف و زمینه: پژوهش حاضر بررسی مدیریت کلاس معلمان در مدارس به عنوان جزئی از برنامه درسی پنهان و ارتباط آن با عزت نفس دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر آبدانان می باشد.

مواد و روش ها: روش انجام پژوهش از نوع آمیخته بود و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر آبدانان که در سال تحصیلی 94 - 93 مشغول به تحصیل بوده اند، می باشد. نمونه این پژوهش یک نمونه در دسترس و شامل دو کلاس م یباشد که، یکی از آن ها دارای معلمی است که در اداره کلاس از روش اقتدارگرا استفاده می کنند و دیگری دارای معلمی ا ست که ا ز روش ا ستقلال گرا ا ستفاده می کند.ا بزار ا نداز ه گیری نیز شامل مشاهده مستقیم و پرسش نامه محقق ساخته است که برای تضمین روایی و پایایی آن از نظرات متخصصان علوم تربیتی استفاده شده است.

یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داد هها حاکی از آن است که، معلم اقتدارگرا در اداره کلاس بیشتر دانش آموزان را کنترل می کند، در کلاس او تقسیم قدرت زیادی به چشم می خورد و تعداد معدودی از دانش آموزان مورد توجه معلم هستند، دانش آموزان ا و ا ز عزت به نفس پایینی برخوردارهستند به گونه ای که حتی زمانی که دانش آموزان زرنگ کلاس پایه تابلو می روند، دچار استرس و اضطراب می شوند. ولی در کلاس معلم استقلا ل گرا معلم به همه دانش آموزان به یک نحو نگاه می کند و به همه آ نها توجه دارد، دانش آموزان حتی دانش آموزانی که از نظر درسی پایینتر از دیگران هستند هنگام رفتن پایه تابلو استرس ندارند، روابط دانش آموزان با هم و با معلم مبتنی بر صمیمیت است، معلم کمتر از تنبیه و بیشتر از تشویق استفاده می کند.

واژه‌های کلیدی: برنامه درسی، برنامه درسی پنهان، مدیریت کلاس، عزت نفس
متن کامل [PDF 691 kb]   (7438 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1395/8/23 | پذیرش: 1395/8/23 | انتشار: 1395/8/23


XML     Printجلد 5 - سال سوم - شماره اول - نیمسال اول تحصیلی- پاییز و زمستان برگشت به فهرست نسخه ها