مجله مطالعات آموزشی نما- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

موضوع مقالات در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی، برنامه ریزی درسی و تعلیم و تربیت می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات آموزشی نما:
http://nama.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.42.15.fa
برگشت به اصل مطلب