:: جلد 17 - سال نهم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی،پاییز و زمستان ::
جلد 17 - سال نهم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی،پاییز و زمستان صفحات 12-1 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی و استاندارد سازی پرسشنامه پژوهشی جهت ارزیابی تجربه پژوهشی فرآیند انجام پایان نامه در دانشکده داروسازی تبریز
محمد هشترودی* ، محمد رضا سیاهی شادباد ، فرناز منجم زاده*
محمد هشترودی (دوره تکمیلی داروسازی)، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
چکیده:   (1407 مشاهده)
مقدمه: بخش قابل توجهی از پژوهشها در دانشگاههای کشور توسط دانشجویان انجام میشوند. هدف از این تحقیق طراحی و استاندارد سازی یک پرسشنامه پژوهشی جهت سنجش میزان رضایت دانشجویان دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز از فرآیند انجام پایاننامه میباشد.
روشها: نوع مطالعه پژوهشی اصیل و روش پژوهش، پیمایشی است. ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که مورد رزیابی روایی و پایایی قرار‌‌ گرفته است. مشارکتکنندگان در مطالعه 61 نفر دانشجویان از دانشجویان دانشکده داروسازی تبریز در سال تحصیلی 97-1396 بودند. تحلیل دادهها توسط آماری t-test و ANOVA به کمک نرمافزار SPSS ورژن 13 انجام گردید.
یافتهها: یافتههای مطالعه نشان داد، دانشجویان از فرآیند تصویب طرح مقدماتی پایاننامه و استاد راهنما رضایت دارند. از زیرساختها و امکانات دانشکده در حدود 50 درصد ناراضی بودند. رابطه معناداری‌‌ بین نارضایتی کلی دانشجویان بر اساس مرتبه استاد راهنما (P=0/373) و جنسیت دانشجویان (P=0/363) وجود نداشت.
بحث و نتیجهگیری: با توجه به یافتههای مطالعه، زیرساختهای دانشگاه به عنوان یک عامل اصلی در رضایت دانشجویان در انجام پایاننامه و برگزاری کارگاههای آموزشی برای دانشجویان و اساتید است لذا جهت بهبود فرایند پایاننامهها توصیخ میگردد مسئولین و مدیران آموزشی به این موضوع توجه نمایند.
 
واژه‌های کلیدی: رضایتمندی، پایاننامه، پرسشنامه، پژوهش، دانشجو، دانشکده داروسازی تبریز.
متن کامل [PDF 1784 kb]   (288 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/10/30 | پذیرش: 1399/7/10 | انتشار: 1399/7/10


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 17 - سال نهم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی،پاییز و زمستان برگشت به فهرست نسخه ها