:: جلد 14 - سال هفتم، شماره دوم ، نیمسال دوم تحصیلی، بهار و تابستان ::
جلد 14 - سال هفتم، شماره دوم ، نیمسال دوم تحصیلی، بهار و تابستان صفحات 62-48 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل ویژگیهای استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی
احمد کیخا ، نیره حاجی علیان ، مژگان محمدی مهر* ، فاطمه دارابی
چکیده:   (2323 مشاهده)
مقدمه: علیرغم اینکه پژوهشهای زیادی در شناسایی ویژگیهای استاد خوب صورت گرفته اما هنوز تلاشهای برای یافتن ویژگیهای مشترک ادامه دارد. لذا هدف از پژوهش تحلیل و رتبه بندی ویژگیهای استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی میباشد.
روشها: این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش 316 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی بودند. گردآوری دادهها با استفاده از یک پرسشنامه دو قسمتی که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته بود، انجام شد. نظرات دانشجویان در خصوص ویژگی استاد خوب دانشگاهی در مقیاس سنج لیکرت پنج درجهای مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS و آزمونهای تی، کروسکال والیس و فریدمن تحلیل شد.
نتایج: یافتههای پژوهش نشان داد بیش از نیمی از دانشجویان (61.9 درصد) زن و بقیه (38.1 درصد) مرد بودند. حدود 90 درصد دانشجویان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند و مابقی در مقطع دکتری قرار داشتند. بر اساس دیدگاه دانشجویان، پنج ویژگی استاد خوب به ترتیب؛ تسلط استاد بر موضوع درس با میانگین (84/4)، حفظ شخصیت و احترام به دانشجو با میانگین (67/4)، کوشش جهت تفهیم درس و پاسخ به سوالات دانشجو با میانگین (66/4)، قضاوت درست و رعایت عدالت در برخورد با دانشجو (61/4)، انتقاد پذیری و منطقی بودن استاد با میانگین (51/4) رتبه بندی شدند.
نتیجهگیری: در مجموع یافتههای پژوهش، بیان میکند از میان پنج ویژگی برشمرده شد برای استاد، ویژگی تسلط استاد بر موضوع درس نسبت به سایر ویژگیها از اهمیت بیشتری برخوردار است و از آنجایی که اعضای هیئت علمی از مهمترین ارکان نظام آموزشی محسوب میشوند و فراهم کننده بستری جهت رشد فراگیران برای تامین نیروی انسانی متخصص کشور در جهت دستیابی به توسعه میباشند لذا باید در جذب اعضای هیئت علمی و برنامههای آموزشی برای توانمندسازی اعضای هیئت علمی این ویژگی باید مد نظر مسئولان و دست اندرکاران قرار گیرد.
 
واژه‌های کلیدی: ارزیابی، استاد، آموزش، تدریس، دانشجویان
متن کامل [PDF 362 kb]   (3411 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/3/4 | پذیرش: 1398/3/4 | انتشار: 1398/3/4


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 14 - سال هفتم، شماره دوم ، نیمسال دوم تحصیلی، بهار و تابستان برگشت به فهرست نسخه ها