مجله مطالعات آموزشی نما- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | 

راهنمای تدوین و نگارش مقاله جهت چاپ درنشریه مطالعات آموزشی نما 

نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات آموزشی نما:
http://nama.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.48.16.fa
برگشت به اصل مطلب