مجله مطالعات آموزشی نما- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

در راستای توسعه خدمات الکترونیک نشریات  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ارتشدانشگاه  علوم پزشکی ارتشپایگاه جدید نشریه راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .

نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات آموزشی نما:
http://nama.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب