:: جلد 18 - سال نهم، شماره دوم، بهار و تابستان 1400، نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399، شماره مسلسل 18 ::
جلد 18 - سال نهم، شماره دوم، بهار و تابستان 1400، نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399، شماره مسلسل 18 صفحات 68-59 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی نارساخوانی دانش آموزان دوره اول ابتدایی و ارائه راهبردهای آموزشی به روش ترکیبی
فرانک امیدیان*، فریبا مولایی
، Omidian.2013@gmail.com
چکیده:   (80 مشاهده)
چکیده
مقدمه: نارساخوانی شایعترین نوع ناتوانی یادگیری در میان دانشآموزان به ویژه دوره ابتدایی میباشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان فراوانی نارساخوانی دانش آموزان دوره اول ابتدایی و ارائه راهبردهای آموزشی برای اصلاح نارساخوانی دانش آموزان میباشد.
مواد و روشها: پژوهش به روش ترکیبی (کمی و کیفی) انجام شد. جامعه آماری بخش کمی شامل دو گروه معلمان و دانش آموزان دوره ابتدایی درسال 97-1396 در شهر دزفول بودند که به صورت هدفمند دانش آموزان دارای مشکلات نارساخوانی به تعداد 93 و 115 معلم در مطالعه وارد شدند. ابزار جمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامه نارساخوانی کرمی و همکاران (1384) بود. در بخش کیفی 21 نفر از معلمان و اساتید مجرب برای ارائه راهبردهای آموزشی در مطالعه شرکت کردند.
یافتهها: یافتههای بخش کمی پژوهش نشان داد که میزان نارساخوانی دانش آموزان در دوره اول ابتدایی دزفول با میزان 3/84 درصد در سطح زیاد قرار دارد. حاصل نتایج کیفی پژوهش بیش از 160 راهبرد آموزشی به دست آمد. مفاهیم اصلی حاصل از راهبردهای آموزشی شامل بازی درمانی، موسیقی درمانی، برنامه درسی تلفیقی، آموزش انفرادی، یادیارها، روشهای بالینی، تقویت فرایندهای شناختی و فراشناختی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح کتب درسی و.. بود.
بحث و نتیجهگیری: بر اساس یافتههای پژوهش حاضر، برای پیشگیری از نارساخوانی و اصلاح نارساخوانی توصیه میگردد از آموزش مبتنی بر هنر، آموزش طبیعی با توجه به شرایط اقلیمی و بومی، یادگیری الکترونیکی، آموزش انفرادی و یادگیری مشارکتی استفاده شود.
واژه‌های کلیدی: کلمات کلیدی: نارساخوانی، دوره ابتدایی، راهبردهای آموزشی، دانش آموزان
متن کامل [PDF 340 kb]   (19 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/7/12 | پذیرش: 1400/2/10 | انتشار: 1400/2/10


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 18 - سال نهم، شماره دوم، بهار و تابستان 1400، نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399، شماره مسلسل 18 برگشت به فهرست نسخه ها