:: جلد 18 - سال نهم، شماره دوم، بهار و تابستان 1400، نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399، شماره مسلسل 18 ::
جلد 18 - سال نهم، شماره دوم، بهار و تابستان 1400، نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399، شماره مسلسل 18 صفحات 58-51 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر آموزش سوندگذاری مبتنی بر شواهد بر میزان آگاهی و رضایت دستیاران و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آجا
بیژن رضاخانیها ، سهیلا سیروس بخت*
چکیده:   (713 مشاهده)
چکیده
مقدمه: سوندگذاری راه حل مناسبی برای رفع مشکلات ادراری میباشد، اما اگر به درستی اندیکاسیون آن لحاظ نگردد، میتواند منجر به عوارض جبران ناپذیر برای بیمار گردد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آموزش کارگاه سوندگذاری مبتنی بر شواهد بر میزان آگاهی و رضایت دستیاران بالینی و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا بوده است.
مواد و روشها: مطالعه حاضر یک مطالعه مشاهدهای- تحلیلی است که در مرکز آموزشی- درمانی امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی آجا در سال تحصیلی 99- 1398 انجام شده است. جامعه مورد هدف، دستیاران بالینی و دانشجویان پزشکی (اطفال، داخلی و جراحی) بودند، 64 نفر دستیار بالینی و 51 نفر دانشجوی پزشکی به روش نمونهگیری آسان در مطالعه وارد شدند از ابزار پرسشنامه محققساخته برای بررسی میزان آگاهی و رضایت دانشجویان و دستیاران استفاده گردید. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمونهای توصیفی و استنباطی t-test و chi-square با کمک نرم‌‌افزار SPSS نسخه 22 انجام گردید.
یافتهها: بررسی نتایج، نشان داد برگزاری کارگاه، باعث افزایش آگاهی و رضایت در دستیاران داخلی، جراحی و اورژانس گردید (05/0P<) اما برای دستیاران بیهوشی و دانشجویان پزشکی تفاوت معنیداری مشاهده نشد. بر اساس نتایج، 38 درصد از شرکت کنندگان در مطالعه در مورد سوند گذاری مبتنی بر شواهد اطلاعات کافی داشتند. 86 درصد از شرکتکنندگان در لزوم انجام سوندگذاری بیماران به مشکل برخورد کرده بودند. 5/52 درصد آنها اطلاعات علمی کافی برای رفع عوارض ناشی از سونداژ نداشتند. فراگیران پس از آموزش، معتقد بودند 5/66 درصد از بیماران سوند گذاری شده، نیازی به سوند نداشتهاند. 90 درصد از فراگیران اظهار داشتند آموزش سوند گذاری مبتنی بر شواهد، الزامی است و تقاضای برگزاری مجدد این کلاس را نمودهاند.
بحث و نتیجهگیری: با توجه به یافتههای پژوهش، ارائه آموزش سوندگذاری مبتنی بر شواهد در میان دستیاران و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا، موجب افزایش اطلاعات علمی و رضایت فراگیران گردید. توصیه میگردد مسئولین آموزشی نسبت به برگزاری دورهای این کارگاهها اقدامات لازم را انجام دهند.
 
واژه‌های کلیدی: کلمات کلیدی: سوند فولی، اندیکاسیون، عوارض، دستیار، دانشجو
متن کامل [PDF 403 kb]   (211 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/7/12 | پذیرش: 1400/2/10 | انتشار: 1400/2/10


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 18 - سال نهم، شماره دوم، بهار و تابستان 1400، نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399، شماره مسلسل 18 برگشت به فهرست نسخه ها